Option Explicit Statement

Anger att alla variabler i programmet måste deklareras explicit med ett Dim-uttryck.

Syntax:

Option Explicit

Parametrar:

Varningssymbol

Den här satsen måste läggas till före den körbara programkoden i en modul.


Exempel:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 To 10 ' Orsakar ett runtime-fel

        Rem

    Next i%

End Sub