Option Base Statement

Definierar den nedre begrÀnsningen för matriser som 0 eller 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parametrar:

Varningssymbol

Den hÀr satsen mÄste lÀggas till före den körbara programkoden i en modul.


Exempel:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub