LBound Function

Returnerar den nedre grÀnsen för en matris.

Syntax:

LBound (ArrayName [, Dimension])

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

ArrayName: Namnet pÄ den matris för vars dimensioner du vill returnera den övre (Ubound) eller nedre (LBound) grÀnsen.

[Dimension]: Heltal som anger för vilken dimension den övre (Ubound) eller nedre (LBound) grÀnsen ska returneras. Om inget vÀrde anges vÀljs automatiskt den första dimensionen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

9 Index utanför angivet spann

Exempel:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Returnerar 10

  Print UBound(sVar()) ' Returnerar 20

  Print LBound(sVar(),2) ' Returnerar 5

  Print UBound(sVar(),2) ' Returnerar 70

End Sub