IsNumeric Function

Undersöker om ett uttryck är ett tal. Om uttrycket är ett tal returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

Syntax:

IsNumeric (Var)

Returvärde:

Bool

Parametrar:

Var: Ett uttryck som du vill testa.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) ' Returnerar False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) ' Returnerar True

End Sub