IsNull Function

Kontrollera om en variabel av typen Variant har vÀrdet Null, vilket innebÀr att variabeln inte innehÄller data.

Syntax:

IsNull (Var)

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

Var: En variabel som du vill testa. Funktionen returnerar True om variabeln innehÄller vÀrdet Null, eller False om variabeln inte innehÄller vÀrdet Null.

Null - Det hÀr vÀrdet anvÀnds för dataundertypen variant utan giltigt innehÄll.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub