IsEmpty Function

Kontrollerar om en Variant-variabel innehÄller vÀrdet Empty. VÀrdet Empty anger att variabeln inte Àr initierad.

Syntax:

IsEmpty (Variabel)

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

Var: En variabel som du vill testa. Om Variant-variabeln innehÄller vÀrdet Empty returneras True, annars returneras False.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' Returnerar True

End Sub