IsDate Function

Kontrollerar om ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck kan konverteras till en variabel av typen Date.

Syntax:

IsDate (Uttryck)

Returvärde:

Bool

Parametrar:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som ska kontrolleras. Om uttrycket kan konverteras till ett datum returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Returnerar True

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Returnerar False

End Sub