DefStr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefStr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:

Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: BokstÀver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefStr: String

Exempel:

' Prefixdefinitioner för variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefStr s

Sub ExampleDefStr

    sStr=String ' sStr Àr en implicit strÀngvariabel

End Sub