CStr Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en strÀng.

Syntax:

CStr (Uttryck)

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Uttryck: En giltig strÀng eller ett numeriskt uttryck som ska konverteras.

Uttryckstyper och konverteringar av returvÀrden

Boolean :

StrÀng som evalueras till True eller False.

Date:

StrÀng som innehÄller tid och datum.

Null:

Runtime-fel.

Empty :

StrÀng utan tecken.

Valfri :

Motsvarande tal som en strÀng.


Nollor i slutet av flyttal inkluderas inte i strÀngen som returneras.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub