CLng Function

Konverterar en strÀng eller ett numeriskt uttryck till ett heltal av typen Long.

Syntax:

CLng (Uttryck)

ReturvÀrde:

Long

Parametrar:

Uttryck: Ett numeriskt uttryck som ska konverteras. Om Uttryck ligger utanför det giltiga intervallet för Long-heltal (mellan -2 147 483 648 och 2 147 483 647) returnerar LibreOffice Basic ett spillfel. Om du vill konvertera ett strÀnguttryck mÄste talet anges som vanlig text ("123,5") med det standardformat för tal som anvÀnds för operativsystemet.

Funktionen rundar av decimaler till nÀrmaste heltal.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub