CInt Function

Konverterar en strÀng eller ett numeriskt uttryck till ett heltal.

Syntax:

CInt (Uttryck)

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Uttryck: Ett numeriskt uttryck som du vill konvertera. Om uttrycket Uttryck inte ligger i intervallet mellan -32768 och 32767 genererar LibreOffice Basic ett spillfel. Om du vill konvertera ett strÀnguttryck mÄste talet anges som vanlig text ("123,5") med det standardformat för tal som anvÀnds för operativsystemet.

Funktionen rundar av decimaler till nÀrmaste heltal.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub