With Statement

Anger ett objekt som standardobjekt. Om inget annat objektnamn deklareras så refererar alla egenskaper och metoder till standardobjektet tills End With-satsen nås.

Syntax:

With Object

 Statement block

End With

Parametrar:

Använd With och End With om du har flera egenskaper eller metoder för ett enda objekt.