End Statement

Avslutar en procedur eller ett block.

Syntax:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametrar:

End-uttryck anvÀnds sÄ hÀr:

Uttryck

Slut: Inte obligatoriskt, men kan anvÀndas i en procedur för att avsluta programkörningen.

End Function: Avslutar ett Function-uttryck.

End If: Anger slutet pÄ ett block som inletts med If...Then...Else.

End Select: Anger slutet pÄ ett block som inletts med Select Case.

End Sub: Avslutar ett Sub-uttryck.

Exempel:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Nummer frÄn 1 till 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Nummer frÄn 6 till 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Större Àn 8"

    Case Else

      Print "Utanför intervallet 1 till 10"

  End Select

End Sub