Choose Function

Returnerar ett vÀrde ur en argumentlista.

Syntax:

Choose (Index, Alt1[, Alt2, ... [,Alt_n]])

Parametrar:

Index: Ett numeriskt uttryck som anger det vÀrde som ska returneras.

Alt1: Ett uttryck som innehÄller ett av de möjliga returvÀrdena.

Funktionen Choose returnerar ett vÀrde frÄn en lista av uttryck baserat pÄ indexvÀrdet. Om Index = 1 returnerar funktionen det första uttrycket i listan. Om Index = 2 returneras det andra vÀrdet, och sÄ vidare.

Om indexvÀrdet Àr mindre Àn 1 eller större Àn antalet uttryck i listan, returneras vÀrdet Null.

I följande exempel anvÀnds funktionen Choose för att vÀlja en strÀng bland flera strÀngar i en meny:

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Snabbformatera", "Spara format", "Systemformat")

End Function