Ytterligare uttryck

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Överför kontrollen av programmet till en subrutin, en funktion eller en DLL-procedur.

Choose Function

Returnerar ett vÀrde ur en argumentlista.

Declare Statement

Deklarerar och definierar en underrutin i en DLL-fil som du vill köra frÄn LibreOffice Basic.

End Statement

Avslutar en procedur eller ett block.

Exit Statement

Avslutar ett uttryck av typen Do...Loop, For...Next, en funktion eller en subrutin.

FreeLibrary Function

Frigör en DLL som lÀsts in med instruktionen Declare. Om nÄgon av funktionerna i DLL:en anropas efter att DLL:en frigjorts, kommer den att lÀsas in igen. Se Àven: Declare

Function Statement

Definierar en subrutin med ett returvÀrde.

Rem Statement

Anger att en rad i kÀllkoden Àr en kommentarsrad.

Stop Statement

Avbryter körningen av Basic-programmet.

Sub Statement

Definierar en subrutin.

Switch Function

Evaluerar en argumentlista som bestÄr av ett uttryck följt av ett vÀrde. Funktionen Switch returnerar ett vÀrde som Àr associerat med det uttryck som skickades till funktionen.

With Statement

Anger ett objekt som standardobjekt. Om inget annat objektnamn deklareras sÄ refererar alla egenskaper och metoder till standardobjektet tills End With-satsen nÄs.