While...Wend Statement

När ett program påträffar en While-sats testar det villkoret. Om villkoret är falskt fortsätter programmet direkt efter Wend-satsen. Om villkoret är sant så körs loopen tills programmet hittar Wend och sedan hoppar tillbaka till While-satsen. Om villkoret fortfarande är sant så körs loopen igen.

Till skillnad från Do...Loop så kan en While...Wend-loop inte avbrytas med Exit. Avsluta aldrig en While...Wend-loop med GoTo, eftersom det kan orsaka ett runtimefel.

Användningen av Do...Loop är mer flexibel och rekommenderas därför.

Syntax:

While Condition [Statement] Wend

Exempel:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Det här är en kort text"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Kodad text"

End Sub