Iterativa satser

Följande instruktioner används i samband med iterativa satser.

Do...Loop Statement

Upprepar satserna mellan satserna Do och Loop om villkoret är True eller tills villkoret blir True.

For...Next Statement

Upprepar satserna i For...Next-blocket ett angivet antal gånger.

While...Wend Statement

När ett program påträffar en While-sats testar det villkoret. Om villkoret är falskt fortsätter programmet direkt efter Wend-satsen. Om villkoret är sant så körs loopen tills programmet hittar Wend och sedan hoppar tillbaka till While-satsen. Om villkoret fortfarande är sant så körs loopen igen.