Select...Case Statement

Definierar ett eller flera uttrycksblock beroende pÄ ett uttrycks vÀrde.

Syntax:

Select Case villkor Case Uttryck Villkorssats[Case Uttryck2 Villkorssats2][Case Else] Villkorssats End Select

Parametrar:

Villkor: Det uttryck som styr vilket av de villkorliga blocken efter respektive Case-sats som ska exekveras.

Uttryck: Ett uttryck vars resultattyp stÀmmer överens med villkorsuttrycket. Den villkorssats som följer efter Case-satsen exekveras om Villkor stÀmmer överens med Uttryck.

Exempel:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Nummer frÄn 1 till 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Nummer frÄn 6 till 8"

    Case 8 To 10

      Print "Större Àn 8"

    Case Else

      Print "Utanför intervallet 1 till 10"

  End Select

End Sub