If...Then...Else Statement

Definierar ett eller flera statementblock som du bara vill köra om ett givet villkor Àr sant.

Syntax:

If villkor=true Then Satsblock [ElseIf villkor=true Then] Satsblock [Else] Satsblock EndIf

I stÀllet för att skriva Else If sÄ kan du skriva ElseIf, i stÀllet för End If sÄ kan du skriva EndIf.

Parametrar:

If...Then-uttrycket kör programblock beroende pÄ angivna villkor. NÀr LibreOffice Basic pÄtrÀffar ett If-uttryck prövas villkoret. Om villkoret Àr sant körs alla följande uttryck fram till nÀsta Else-uttryck eller ElseIf-uttryck. Om villkoret Àr falskt och ett ElseIf-uttryck följer sÄ testar LibreOffice Basic nÀsta villkor och kör de följande uttrycken om villkoret Àr sant. Om villkoret Àr falskt fortsÀtter programmet med nÀsta ElseIf-uttryck eller Else-uttryck. Uttryck som följer efter Else körs bara om inget av de nyligen testade villkoren var sant. NÀr alla villkor har utvÀrderats och motsvarande uttryck körts, fortsÀtter programmet med uttrycket som följer efter EndIf.

Du kan sammanflÀta flera If...Then-satser.

Else-satser och ElseIf-satser Àr valfria.

Varningssymbol

Du kan anvÀnda GoTo och GoSub för att hoppa ut ur ett If...Then-block, men inte för att hoppa in i en If...Then-struktur.


Följande exempel visar hur du anger utgÄngsdatum för en produkt, och bestÀmmer om utgÄngsdatum har passerat.

Exempel:

Sub ExampleIfThenDate

Dim sDate As String

Dim sToday As String

  sDate = InputBox("Ange utgĂ„ngsdatum (MM.DD.ÅÅÅÅ)")

  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)

  sToday = Date$

  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)

  If sDate < sToday Then

    MsgBox "UtgÄngsdatumet har varit"

  ElseIf sDate > sToday Then

    MsgBox "UtgÄngsdatumet har inte varit"

  Else

    MsgBox "UtgÄngsdatumet Àr i dag"

  End If

End Sub