Integer

Följande funktioner avrundar vÀrden till heltal.

Fix Function

Returnerar ett heltalsvÀrde frÄn ett numeriskt uttryck genom att ta bort brÄket i talet.

Int Function

Returnerar heltalsdelen av ett tal.