Numeriska funktioner

Följande numeriska funktioner utför berÀkningar. Matematiska och logiska operatorer beskrivs i ett sÀrskilt avsnitt. Funktioner skiljer sig frÄn operatorer pÄ sÄ sÀtt att en funktion skickar argument och returnerar ett resultat, medan en operator kombinerar tvÄ numeriska uttryck och returnerar ett resultat.

Trigonometriska funktioner

Följande trigonometriska funktioner stöds i LibreOffice Basic.

Exponentialfunktioner och logaritmiska funktioner

Följande logaritmiska funktioner och exponentialfunktioner stöds i LibreOffice Basic.

Generera slumptal

Följande uttryck och funktioner anvÀnds i samband med slumptal.

BerÀkningar av kvadratrot

Denna funktion anvÀnds för att rÀkna ut kvadratrötter.

Integer

Följande funktioner avrundar vÀrden till heltal.

Absoluta vÀrden

Den hÀr funktionen returnerar absoluta vÀrden.

Tecken i uttryck

Den hÀr funktionen returnerar det algebraiska tecknet för ett numeriskt uttryck.

Konvertera tal

Följande funktioner konverterar tal frÄn ett talformat till ett annat.