Mod Operator

Returnerar heltalsresten av en division.

Syntax:

Resultat = Uttryck1 MOD Uttryck2

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehÄller resultatet av MOD-operationen.

Uttryck1, Uttryck2: Ett numeriskt uttryck som du vill dividera.

Exempel:

Sub ExampleMod

  Print 10 mod 2.5 ' returnerar 0

  Print 10 / 2.5 ' returnerar 4

  Print 10 mod 5 ' returnerar 0

  Print 10 / 5 ' returnerar 2

  Print 5 mod 10 ' returnerar 5

  Print 5 / 10 ' returnerar 0.5

End Sub