"^" Operator

Upphöjer ett tal till en potens.

Syntax:

Resultat = Uttryck ^ Exponent

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt vÀrde som utgör det upphöjda talets resultat.

Uttryck: Numeriskt vÀrde som du vill upphöja till en potens.

Exponent: VÀrdet pÄ den potens som uttrycket ska upphöjas till.

Exempel:

Sub Example

    Print ( 12.345 ^ 23 )

    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Upphöjer genom att skapa en logaritm

End Sub