"/" Operator

Dividerar två värden.

Syntax:

Resultat = Uttryck1/Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt värde som utgör divisionens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: Numeriska uttryck som du vill dividera.

Exempel:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub