"*" Operator

Multiplicerar tvÄ vÀrden.

Syntax:

Resultat = Uttryck1 * Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt vÀrde som innehÄller multiplikationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: De numeriska uttryck som ska multipliceras.

Exempel:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub