"-" Operator

Subtraherar två värden.

Syntax:

Resultat = Uttryck1 - Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt uttryck som innehåller resultatet av subtraktionen.

Uttryck1, Uttryck2: De numeriska uttryck som ska subtraheras.

Exempel:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub