Matematiska operatorer

Följande matematiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

I detta avsnitt finns en kortfattad översikt över alla aritmetiska operatorer som du kan anvÀnda för berÀkningar i ett program.

"-" Operator

Subtraherar tvÄ vÀrden.

"*" Operator

Multiplicerar tvÄ vÀrden.

"+" Operator

LÀgger ihop eller kombinerar tvÄ uttryck.

"/" Operator

Dividerar tvÄ vÀrden.

"^" Operator

Upphöjer ett tal till en potens.

Mod Operator

Returnerar heltalsresten av en division.