XOR Operator

Utför en logisk exklusivt eller-kombination av tvÄ uttryck.

Syntax:

Result = Expression1 XOR Expression2

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehÄller kombinationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: De numeriska uttryck som ska kombineras.

En logisk Xor-kombination av tvÄ logiska uttryck returnerar vÀrdet True om de tvÄ uttryckens sanningsvÀrden skiljer sig frÄn varandra.

I en bitvis Xor-kombination blir en viss bit 1 om motsvarande bit Àr 1 i det ena uttrycket och 0 i det andra uttrycket.

Exempel:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0

  vOut = vB XOR vA ' returns 2

End Sub