Not Operator

AnvÀnds för att negera ett uttryck genom att invertera bitvÀrden.

Syntax:

Resultat = Not Uttryck

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehÄller negationens resultat.

Uttryck: Det uttryck som ska negeras.

Om ett logiskt uttryck negeras Àndras vÀrdet True till False, och vÀrdet False Àndras till True.

Vid bitvis negering inverteras varje enskild bit i uttrycket.

Exempel:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' Returnerar -11

    vOut = Not(vC > vD) ' Returnerar -1

    vOut = Not(vB > vA) ' Returnerar -1

    vOut = Not(vA > vB) ' Returnerar 0

End Sub