Imp Operator

AnvÀnds för att representera en satslogisk implikation med tvÄ uttryck.

Syntax:

Resultat = Uttryck1 Imp Uttryck2

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehÄller implikationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: Uttryck som ska evalueras med operatorn Imp.

Om du anvÀnder operatorn Imp i logiska uttryck, returneras False endast om det första uttrycket evalueras till True och det andra till False.

Om du anvÀnder Imp-operatorn i bit-uttryck, returneras 0 i en viss position om biten pÄ motsvarande plats i det första uttrycket Àr 1 och motsvarande bit i det andra uttrycket Àr 0.

Exempel:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C ' returnerar -1

  vOut = B > A Imp B > C ' returnerar -1

  vOut = A > B Imp B > D ' returnerar 0

  vOut = (B > D Imp B > A) ' returnerar -1

  vOut = B Imp A ' returnerar -1

End Sub