Eqv Operator

Beräknar den logiska ekvivalensen av två uttryck.

Syntax:

Resultat = Uttryck1 Eqv Uttryck2

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehåller jämförelsens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: De uttryck som ska jämföras.

Vid utvärdering av två logiska uttrycks ekvivalens, returneras True om båda uttrycken är antingen True eller False.

Vid bitvis jämförelse sätter operatorn Eqv en viss bit i resultat om motsvarande bit är 1 i båda uttrycken, eller om motsvarande bit är 0 i båda uttrycken.

Exempel:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' returnerar -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' returnerar 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' returnerar 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' returnerar -1

  vOut = B Eqv A ' returnerar -3

End Sub