AND Operator

Kombinerar tvÄ uttryck logiskt.

Syntax:

Resultat = Uttryck1 And Uttryck2

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehÄller kombinationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: De uttryck som ska kombineras.

Logiska uttryck som kombineras med AND returnerar vÀrdet True om bÄda uttrycken evalueras till True.

True AND True returnerar True; alla andra kombinationer ger resultatet False.

Operatorn AND anvÀnds ocksÄ för bitvis jÀmförelse av tvÄ numeriska uttryck.

Exempel:

Sub ExampleAnd

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vVarOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vVarOut = A > B And B > C ' returnerar -1

  vVarOut = B > A And B > C ' returnerar 0

  vVarOut = A > B And B > D ' returnerar 0

  vVarOut = (B > D And B > A) ' returnerar 0

  vVarOut = B And A ' returnerar 8 efter bitvis AND-kombination av bÄda argumenten

End Sub