Err Function

Returnerar en felkod som identifierar det fel som uppstÄtt under programkörningen.

Syntax:

Err

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Funktionen Err anvÀnds i felhanteringsrutiner för att hÀmta en felkod som t.ex. kan anvÀndas för att fortsÀtta körningen.

Exempel:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler REM StÀll in felhanterare

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Ett fel uppstÄr eftersom filen saknas

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Fel " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "PÄ rad : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"intrÀffade ett fel"

End Sub