Timer Function

Returnerar ett vÀrde som anger antalet sekunder sedan midnatt.

Symbolen Info

Du mÄste först deklarera en variabel med datatypen Long och tilldela den returvÀrdet frÄn Timer. Annars returneras ett vÀrde av typen Date.


Syntax:

Timer

ReturvÀrde:

Datum

Exempel:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Antal sekunder sedan midnatt"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Klockan Àr"

End Sub