Time Statement

Denna funktion returnerar den aktuella systemtiden som en sträng i formatet "TT:MM:SS".

Syntax:

Time

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som anger den nya systemtiden i formatet "TT:MM:SS".

Exempel:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Klockan är"

End Sub