Date Statement

Returnerar systemets datum som en strÀng, eller stÀller om datumet. Datumformatet beror pÄ den aktuella sprÄkvarianten.

Syntax:

Date ; Date = Text As String

Parametrar:

Text: KrÀvs endast för att stÀlla om systemets datum. Om parametern finns med, mÄste strÀnguttrycket stÀmma överens med det datumformat som definierats i de lokala instÀllningarna.

Exempel:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Dagens datum Àr " & Date

End Sub