Systemdatum och systemtid

Följande funktioner och instruktioner anvÀnds för att stÀlla eller returnera systemets tid och datum.

Date Statement

Returnerar systemets datum som en strÀng, eller stÀller om datumet. Datumformatet beror pÄ den aktuella sprÄkvarianten.

Now Function

Returnerar aktuellt systemdatum och systemtid som ett Date-vÀrde.

Time Statement

Denna funktion returnerar den aktuella systemtiden som en strÀng i formatet "TT:MM:SS".

Timer Function

Returnerar ett vÀrde som anger antalet sekunder sedan midnatt.