TimeValue Function

BerÀknar ett seriellt tidvÀrde utifrÄn den timme, minut och sekund som angetts, som representera tiden i ett enkelt numeriskt vÀrde. Parametrar skickas som strÀngar. Du kan anvÀnda det hÀr vÀrdet om du vill berÀkna skillnaden mellan tvÄ tidpunkter.

Syntax:

TimeValue (Text As String)

ReturvÀrde:

Datum

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som innehÄller tiden som du vill berÀkna i formatet hh:mm:ss.

Med den hÀr funktionen kan du konvertera en tid till ett enkelt vÀrde som du kan berÀkna tidsskillnader med.

Funktionen TimeValue returnerar typen Variant med VarType 7 (Date), och lagrar vÀrdet internt som ett dubbelprecisionstal mellan 0 och 0,9999999999.

Till skillnad frÄn funktionerna DateSerial och DateValue dÀr seriella datumvÀrden resulterar i dagar i relation till ett fast datum, kan du göra berÀkningar med vÀrdena som returneras av funktionen TimeValue, men du kan inte utvÀrdera dem.

Du kan skicka enskilda parametrar (timme, minut, sekund) som separata numeriska uttryck i funktionen TimeSerial. I funktionen TimeValue dÀremot, kan du skicka en strÀng som en parameter som innehÄller tiden.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

13 Ej matchande datatyp

Exempel:

Sub ExampleTimerValue

Dim daDT As Date

Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String

  a1 = "starttid"

  b1 = "sluttid"

  c1 = "total tid"

  a2 = "8:34"

  b2 = "18:12"

  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)

  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)

  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)

  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))

  MsgBox c2

End Sub