Hour Function

Returnerar timme från ett tidsvärde som är genererat med funktionen TimeSerial eller TimeValue.

Syntax:

Hour (tal)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som innehåller det seriella tidsvärde som används för att returnera timvärdet.

Den här funktionen är motsatsen till funktionen TimeSerial. Den returnerar ett heltalsvärde som representerar timmen i ett tidsvärde som genereras med funktionen TimeSerial eller TimeValue. Uttrycket

Print Hour(TimeSerial(12:30:41))

returnerar värdet 12.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleHour

Print "Den aktuella timmen är " &  Hour( Now )

End Sub