CDateFromUnoDateTime Function

Konverterar en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime till ett datumvärde (Date).

Syntax:

CDateFromUnoDateTime(datumTid)

Returvärde:

Datum

Parametrar:

datumTid: Det DateTime-värde som ska konverteras.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleCDateFromUnoDateTime

    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))

End Sub