Veckodagsfunktion

Returnerar ett tal som motsvarar veckodagen, representerad av ett seriellt datumtal som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

Syntax:

WeekDay (tal)

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Tal: Heltalsuttryck som innehÄller det seriella datumtal som anvÀnds för att berÀkna veckodag (1-7).

I följande exempel bestÀms veckodag med hjÀlp av WeekDay-funktionen nÀr du anger ett datum.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Returnera och visa veckodag

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Söndag"

    Case 2

      sDay="MĂ„ndag"

    Case 3

      sDay="Tisdag"

    Case 4

      sDay="Onsdag"

    Case 5

      sDay="Torsdag"

    Case 6

      sDay="Fredag"

    Case 7

      sDay="Lördag"

  End Select

  MsgBox "" + sDay,64,"I dag Àr det"

End Sub