Dagfunktion

Returnerar ett vÀrde som representerar dagen i mÄnaden baserat pÄ ett seriellt datumtal genererat av DateSerial eller DateValue.

Syntax:

Day (tal)

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som innehÄller ett seriellt datumtal frÄn vilket du kan bestÀmma dag i mÄnaden.

Den hÀr funktionen Àr i princip motsatsen till funktionen DateSerial, och returnerar dagen i mÄnaden frÄn ett seriellt datumtal genererat av funktionen DateSerial eller DateValue. Uttrycket

Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

returnerar vÀrdet 20.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleDay

    Print "Dag " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " i mÄnaden"

End Sub