DateValue-funktion

Returnerar ett datumvÀrde frÄn en datumstrÀng. DatumstrÀngen Àr ett fullstÀndigt datum i ett enskilt numeriskt vÀrde. Du kan ocksÄ anvÀnda det hÀr serienumret för att bestÀmma skillnaden mellan tvÄ datum.

Syntax:

DateValue [(datum)]

ReturvÀrde:

Datum

Parametrar:

Datum: StrÀnguttryck som innehÄller datumet som du vill berÀkna. I motsats till DateSerial-funktionen som berÀknar Är, mÄnader och dagar som separata numeriska vÀrden, begÀr DateValue-funktionen datastrÀngen att vara i enlighet med nÄgot av de datumangivningsmönster som definierats för din landsinstÀllning (se Verktyg - Alternativ - SprÄkinstÀllningar - SprÄk) eller ISO-datumformat (tillfÀlligt accepteras endast ISO-format med bindestreck, t.ex. "2012-12-31").

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub