DateSerial-funktion

Returnerar ett Datum-vÀrde för ett visst Är, mÄnad eller dag.

Syntax:

DateSerial (Är, mÄnad, dag)

ReturvÀrde:

Datum

Parametrar:

År: Heltalsuttryck som indikerar ett Ă„rtal. Alla vĂ€rden mellan 0 och 99 tolkas som Ă„rtal mellan 1900 och 1999. Om det gĂ€ller Ă„rtal som ligger utanför detta intervall mĂ„ste du ange alla fyra siffrorna.

MÄnad: Heltalsuttryck som indikerar en mÄnad i det Är som angetts. Det accepterade intervallet Àr 1-12.

Dag: heltalsuttryck som indikerar dagen i den mÄnad som angetts. VÀrden mellan 1-31 accepteras. Inget fel returneras ifall du matar in en icke-existerande dag dÀr mÄnaden innehÄller fÀrre Àn 31 dagar.

Funktionen DateSerial returnerar antalet dagar mellan 30 december 1899 och det datum som angetts. Du kan anvÀnda den hÀr funktionen om du vill berÀkna avstÄndet mellan tvÄ datum.

Funktionen DateSerial returnerar datatypen Variant med VarType 7 (Date). Det hÀr vÀrdet lagras internt som ett Double-vÀrde, vilket innebÀr att om det datum som angetts Àr 1900-01-01 returneras vÀrdet 2. Negativa vÀrden motsvarar datum före den 30 december 1899 (inte inberÀknat).

Om ett datum ligger utanför det intervall som accepteras returnerar LibreOffice Basic ett felmeddelande.

Om du definierar funktionen DateValue som en strÀng som innehÄller ett datum, berÀknar funktionen DateSerial varje parameter (Är, mÄnad, dag) som ett separat numeriskt uttryck.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleDateSerial

Dim lDate As Long

Dim sDate As String

    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    MsgBox lDate ' returnerar 23476

    MsgBox sDate ' returnerar 1964-04-09

End Sub