FileExists-funktion

BestÀmmer om en fil eller en katalog pÄ datamediet Àr tillgÀnglig.

Syntax:

FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

FileName | DirectoryName: Ett strÀnguttryck som innehÄller en otvetydig filangivelse. Du kan Àven anvÀnda URL-notation.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleFileExists

    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")

    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")

    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")

End Sub