SetAttr-uttryck

Ställer in attributinformation för en angiven fil.

Syntax:

SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Parametrar:

Filnamn: Namn och sökväg för den fil vars attribut du vill testa. Om du inte anger någon sökväg söker SetAttr efter filen i den aktuella katalogen. Du kan även använda URL-notation.

Attribut: Bitmönster som definierar de attribut du vill ange eller radera:

Värde

Namngiven konstant

Värde

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normala filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivskyddade filer.

ATTR_HIDDEN

2

Dold fil


Du kan ange flera attribut genom att kombinera deras respektive värden med en logisk ELLER-sats.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

70 Åtkomst nekad

Exempel:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error Goto ErrorHandler ' Definiera mål för felhanterare

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub