RmDir-uttryck

Raderar en befintlig katalog från ett datamedium.

Syntax:

RmDir Text As String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som anger namn och sökväg för den katalog som ska raderas. Du kan även använda URL-notation.

Om sökvägen inte är bestämd söker RmDir-satsen efter den katalog du vill radera i den aktuella sökvägen. Om den inte påträffas här visas ett felmeddelande.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:

Sub ExampleRmDir

    MkDir "C:\Test2"

    ChDir "C:\test2"

    MsgBox Curdir

    ChDir "\"

    RmDir "C:\test2"

End Sub