Namnuttryck

Byter namn på en befintlig fil eller katalog.

Syntax:

Name OldName As String As NewName As String

Parametrar:

OldName, NewName: Ett stränguttryck som anger filnamn med sökväg. Du kan även använda URL-notation.

Exempel:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Filen existerar redan"

End If

End

End Sub