MkDir-uttryck

Skapar en ny katalog i ett datamedium.

Syntax:

MkDir Text As String

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som anger namn och sökvÀg för den katalog som ska skapas. Du kan Àven anvÀnda URL-notation.

Om sökvÀgen inte Àr bestÀmd sÄ skapas katalogen i den aktuella katalogen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det gÄr inte att hitta sökvÀgen

Exempel:

Sub ExampleFileIO

' Exempel för funktioner i filorganisationen

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Kopierad.tmp"

Const sFile3 as String = "Byttnamn.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Existerar katalogen?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Skapa katalog"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuell katalog"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Skapat den"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"FillÀngd"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Filattribut"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Byt namn i samma katalog

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Radera alla attribut

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nya filattribut"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Konverterar en systemsökvÀg till en URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' Kolon i DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function