Döda uttryck

Raderar en fil från en disk.

Syntax:

Kill File As String

Parametrar:

File: Ett stränguttryck som innehåller en otvetydig filangivelse. Du kan även använda URL-notation.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:

Sub ExampleKill

    Kill "C:\datafile.dat" ' Filen måste vara skapad i förväg

End Sub